Строг контрол на качеството

За да се предпазят потребителите, в Норвегия съществуват много строги стандарти за рибентоо масло и маслото от дроб на треска, които влизат в състава на хранителни добавки. Продуктите Möller’s не само покриват тези стандарти, но и в много отношения ги надминават значително, а също така надминават и международните стандарти, определени от Ph. Eur.* și GOED**

*Ph. Eur. -> Европейската Фармакопея, създадена от Еропейската Дирекция за Качество на Лекарствата (EDQM), част от Съвета на Европа, Страсбург, Франция

**GOED -> Global Organization for EPA and DHA Omega-3 – Глобална Организация за EPA и DHA ОМега 3

Mollers-in-fabrica

Най-високи стандарти

  • Отделът по качество на Axellus взима участие във всеки етап от производствения процес, за да гарантира, че всички продукти покриват чистотата, свежестта, вкусът и стандартите за безопасност
  • Вътрешни екипи и независими екскперти редовно правят проби, за да измерват стойнисти като: ниво на окисление, съдържание на Омега-3, ниво на витамини и т.н.
  • Нещо повече, експертите от вкусовият департамент опитват маслото от дроб на треска от всяка една партида – последният етап, контролиращ вкуса, преди финалното одобрение на продукта.

Най-високо ниво на чистота

  • Норвежката арктическа дива треска произлиза от най-чистите ледени води в света, където токсините и замърсяването са на най-ниско равнище
  • Всички масла се съхраняват в тяхното естествено състояние, триглицериди и се преработват чрез дестилация и молекулярно рафиниране – за да се запазят чистотата и свежестта им
  • Axellus използват най-съвременна технология за отстраняване на всички токсини
  • Продуктите Möller’s редовно се анализират и проверяват, за да покрият не само международните стандарти, но и вътрешните, които са значително по-строги


Най-високо ниво на чистота

  • Арктическата треска се улавя с традиционни малки лодки, които ежедневно я доставят и следва нейната преработка в най-кратки срокове
  • Късото трасе и незабавна преработка са много важни параметри, за да се запази маслото свежо и да се предпази от окисляване
  • Нещо повече, продуктите Möller’s са обогатени с натурални антиоксиданти, за да се запазят максимално Омега-3 мастните киселини.