Уникален производствен процес: от риба до бутилка

Компанията Orkla Health –производителят на продуктите Möller’s – първенец по качество на хранителните си добавки на основата на Омега-3 в северните страни,  предлага продукти от най-високо качество и чистота, одобрени от множество сертификати за безопасност и индустриални стандарти, като:

  • GMP (Good Manufacturing Practices – Добра Производствена Практика): най-високият стандарт в производството и контрола на качеството сред цялата фармацевтична гилдия
  • HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Анализ на Риска и Критични Контролни Точки)
  • OFSS (Orkla Food Safety Standard – Орка Стандарт по Безопасност на Храните): като част от групата Орка, Axellus работи с OFSS строги правила, сравними с BRC (British Retail Consortium – Британски Търговски Консорциум), признати на международно ниво в управлението и контрола на качестото на хранителни продукти
  • Mattilsynet (Norwegian Food Safety Authority – Норвежко Дружество по Безопасност на Храните): Норвежките правила за безопасност на храните
  • ISO 22 000
Certificari-Mollers

Axellus е една от малкото компании, които произвеждат Омега-3 продукти, контролирайки всеки етап от приозводството, от рибата и мястото и’ на улов до бутилката –  поглед и контрол над цялостният производствен процес.

Фабриката в Осло е сред най-модерните в Скандинавия:

  • Употреба на съвременни технологии за производство и съхранение
  • Качествен контрол над целия производствен процес
  • Всички масла се преработват в затворени помещения, за да се предпазят от окисляване
  • Всички масла се съхраняват в тяхното естествено състояние: триглицериди и се преработват чрез дестилация и молекулярно рафиниране – за да се запазят тяхната чистота и свежест.